Niju kun (Nijū kun) – 20 przykazań karate

Niju kun

Niju kun to 20 przykazań Karate Mistrza Gichina Funakoshi, którymi powinni się kierować studiujący karate zarówno na treningu jak i w życiu codziennym.

Niju kun

Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna
一、空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
Nigdy nie zapominaj, że w karate najważniejszy jest szacunek
Uczeń winien mieć szacunek dla nauki, innych uczniów, a także życia, które należy traktować z wielką czcią. Szacunek jest tą wartością, która odróżnia człowieka od okrutnego zwierzęcia.

Hitotsu, karate ni sente nashi
一、空手に先手なし
Karate nie uderza pierwsze.
Ta najbardziej znana maksyma Funakoshiego wyryta jest na jego nagrobku. Należy ją rozumieć zarówno dosłownie („kiedy masz kłopoty, zablokuj atak przeciwnika, lecz nie oddawaj ciosu; raczej pozwól, aby przeciwnik pokonał się sam”), jak i w znaczeniu metaforycznym („Cierpliwość i hart ducha są celem tych uczniów , którzy poszukują prawdziwej natury karate”).

Hitotsu, karate wa, gi no tasuke
一、空手は義の補け
Karate kształtuje prawość.
Bycie szczerym wobec siebie samego przynosi korzyść całemu społeczeństwu.

Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire
一、先づ自己を知れ而して他を知れ
Zanim poznasz innych, poznaj siebie samego.
Funakoshi nauczył się tej zasady od swego mistrza Azato: „Gdy dobrze znasz siebie i swojego wroga, nigdy nie przegrasz”.

Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu
一、技術より心術
Znacznie ważniejszy od treningu fizycznego jest trening duchowy.
Jest to inna wersja zasady „technika nie czyni człowieka, to człowiek tworzy technikę”.

Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu
一、心は放たん事を要す
Otwórz swój umysł i pozwól mu płynąć.
Tej wskazówki mistrz zen, Takuan (1573-1645) udzielił wielkiemu szermierzowi Munenoriemu Yagyu (1571-1646). Kiedy pozwolisz, żeby twój umysł zamarł, tym samym tracisz zdolność do reagowania. Idealnym stanem umysłu jest swobodny i bezpośredni przypływ myśli.

Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu
一、禍は懈怠に生ず
Przyczynami nieszczęścia są nieuwaga i zaniedbanie.
Większość wypadków w życiu spowodowana jest niedostateczną uwagą i zwykłym lenistwem. Dlatego też adepci karate muszą być stale czujni. Funakoshi pozostawał zawsze czujny: kiedy skręcał za róg , kiedy otwierał drzwi, a nawet kiedy jadł pałeczkami.

Hitotsu, dojo nomino karate to omou na
一、道場のみの空手と思ふな
Karate należy praktykować w każdym miejscu i o każdej porze.
Prawdziwy trening karate odbywa się wszędzie i trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru
一、空手の修業は一生である
Nauka karate trwa całe życie.
Zbliżając się do końca swoich dni, osiemdziesięcioletni Funakoshi powiedział o pewnym ruchu, który ćwiczył ponad sześćdziesiąt lat: „Nareszcie to umiem!”. Podobno na łożu śmierci Funakoshi ciągle powtarzał kata w swoim umyśle, starając się je doskonalić.

Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari
一、凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり
Wszystko, czego doświadczasz, stanowi przejaw karate i odkrywa przed tobą cudowną prawdę.
Drugą część tej zasady można przetłumaczyć jako: „karate jest esencją życia”.

Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru
一、空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る
Karate jest jak wrząca woda; jeśli jej dostatecznie nie podgrzewasz, stygnie.
Funakoshi mawiał swoim uczniom: „Nieobecność na jednym treningu niweczy osiągnięcia ostatnich trzech”.

Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo
一、勝つ考は持つな負けぬ考は必要
Nie myśl o zwycięstwie.
Myśl o tym, aby nie przegrać. Jest duża różnica między pragnieniem zwycięstwa za wszelką cenę, a chęć obrony. Postawa brawury i lekkomyślności prowadzi do destrukcji, zaś w drugim przypadku rozwijamy zdrowy rozsądek i podejmujemy rozważne działania.

Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo
一、敵に因って轉化せよ
Reaguj na każdy ruch przeciwnika.

Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari
一、戦は虚実の操縦如何に在り
Walkę prowadź w sposób naturalny.
W sytuacji ataku ćwiczący powinien zachowywać się naturalnie, zmieniając i przystosowując własne ruchy do ruchów przeciwnika, nigdy zaś nie wymuszając siłą ostatecznego rezultatu walki.

Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe
一、人の手足を剣と思へ
Swoich rąk i stóp używaj jako ostrych mieczy.
Stosując się do tej zasady, ćwiczący nie tylko zamieniają ręce i nogi w śmiertelną broń, ale uświadamiają sobie, jak straszliwym dysponują potencjałem.

Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari
一、男子門を出づれば百万の敵あり
Przekraczając próg domu, stajesz twarzą w twarz z dziesięcioma tysiącami wrogów.
To kolejna maksyma, która podkreśla konieczność zachowania czujności w każdej chwili i nie przesądzania z góry ostatecznego rozwiązania.

Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
一、構は初心者に後は自然体
Jako początkujący, ucz się różnych pozycji walki, jako zaawansowany polegaj na swojej naturalnej postawie.
Dla początkującego nauka wielu rożnych pozycji jest bardzo ważna, bo stanowią one podstawę do dalszego rozwoju na drodze karate. Ostatecznie jednak ćwiczący musi pójść dalej i tak opanować ciało, żeby mógł przyjąć najwłaściwszą i najbardziej naturalną postawę.

Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono
一、形は正しく実戦は別物
Kata należy zawsze wykonywać poprawnie; w prawdziwej walce zdarzają się błędy.
Kata wykonuje się głównie po to, aby rozwijać odpowiednie partie mięśni, wyćwiczyć odruchy i wzmacniać siły witalne. Wiele, a prawdopodobnie zdecydowana większość z tych ruchów, nigdy nie zostanie wykorzystana w prawdziwej walce, ale należy pamiętać, że kata stanowi podstawowy warunek zwycięstwa.

Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna
一、力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
Pamiętaj o swoich słabych i mocnych stronach, ograniczeniach swojego ciała, a także o tym, że jakość wykonywanych przez ciebie technik jest względna.
Tak więc, jeśli dobrze znasz siebie, znajdujesz się na ścieżce prowadzącej do zwycięstwa.

Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo
一、常に思念工夫せよ
Nieustannie pracuj nad swoim umysłem.
Oznacza to ciągłe zgłębianie natury rzeczy; praca ta, w którą zaangażowana jest cała istota ludzka, skoncentrowana jest na usuwaniu wszelkich fizycznych i duchowych przeszkód.

Zobacz także 5 zasad Dojo kun ustanowionych przez senseia Gichina Funakoshi.

(źródło: en.wikipedia.org)

Zobacz także:

udostępnij tę stronę swoim znajomym