Łatwy jak Taikyoku…

…bo nie wiadomo, że nie masz czasu!